Rolf sogge

 
 

Rolf Sogge er født i 1954 i Kristiansund. Han tok svennebrev i treskjæring ved Hjerleid videregående skole i Dovre i 1979. Han har undervist ved forskjellige skoler, hatt utstillinger, utsmykkinger og driver eget verksted på Frei i Kristiansund kommune.

Sogge startet som treskjærer på heltid i 1984 og jobbet da en hel del med heraldikk, både for private og offentlige oppdragsgivere. Han var leverandør til bygninger i den Norske paviljongen i Epcot-senteret, Walt Disney, Florida i 1987-88 og han leverte bidrag til utstillingen der i 1995. Han hadde produkt i Spor-serien, et juriert OL-næringsprosjekt i 1994 og han har hatt oppdrag for ulike museer.

Et av hans store oppdrag er fra 1998-2000 med utsmykking og inventararbeider i forbindelse med gjenoppbyggingen av Innset kirke.

Etter dette hadde han en lang periode hvor han hadde oppdrag for Norsk Hydro. Utsmykking av oljeplattformen Oseberg sør (2001) og en pakke inneholdene grafisk profil, gaveartikler og åpningssermoni for oljefeltet Fram (2004).

I 2003 startet samarbeidet med kjøpesenterkjeden Amfi. Sogge fikk oppdrag med utsmykking av kjøpesentrene Amfi Storkaia brygge i Kristiansund (2005) Amfi Svolvær (2005), Amfi Madlatorget (2007) og Amfi Alta (2009).